iSHARP (Integrated Shrimp Aquaculture Park)

iSHARP Sdn Bhd
Ladang Akuakultur Ternakan Udang Bersepadu
Kampung Nyatoh
22100 Bandar Permaisuri
Setiu, Terengganu Darul Iman
Phone: 019 311 6500
Fax: 019 330 2500